================================================== -->

เล่นไพ่แคงให้ได้เงินเดิมพันฟรี

SCB ตั้งเป้าปี 63 ลดสาขาเหลือ 400 จากปัจจุบัน 1,153 สาขา พร้อมลดพนักงานเหลือ 15 หมื่นคน จาก 27 หมื่น หลังปริมาณธุรกรรมและลูกค้าใช้บริการลดลงหันไปใช้เทคโนโลยีแทน ขณะที่ KTB แจงงบ 60 เอ็นพีแอลพุ่งต่อ 11,892 ล้านบาท ดันยอดรวมแตะ 103,020 ล้านบาท เหตุสินเชื่อลูกค้าขนาดใหญ่ฉุด เร่งตั้งสำรองหนี้สูญเพิ่ม 44,833 ล้านบาท ด้านกำไรสุทธิลดลงเกือบหมื่นล้าน เมื่อวันจันทร์ นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) เปิดเผยว่า ธนาคารตั้งเป้าภายในปี 2563 จะลดสาขาลงเหลือ 400 สาขา จากปัจจุบันมี 1,153 สาขา เนื่องจากปริมาณธุรกรรมและการใช้บริการของลูกค้าลดลง ทั้งนี้จะปรับเปลี่ยนและโยกย้ายพนักงานที่ทำงานในสาขาที่ปิดมาอยู่ศูนย์อบรม (SCB Academy) รวมถึงลดพนักงานเหลือ 15,000 คน จากปัจจุบันมี 27,000 คน ซึ่งปีที่ผ่านมาพนักงานลาออกเฉลี่ยที่ 2,000-3000 คน โดยธนาคารไม่มีนโยบายปลดพนักงานออก นายอาทิตย์กล่าวว่า การปรับตัวของธนาคารในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ได้ลงทุนด้านไอที 40,000 ล้านบาท โดยเป็นการทยอยลงทุน 5 ปี (2559-2563) ได้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาประมาณ 4,000 ล้านบาท ซึ่งในปีนี้เป็นต้นไปจนถึงปี 2563 มองว่าจะกระทบมากขึ้น ทั้งนี้หากธนาคารไม่ปรับตัวในตอนนี้และยังทำธุรกิจในแบบเดิม คาดว่าจะส่งผลเสียต่อธนาคารได้ในอนาคต การโยกคนไปทำงานประเภทอื่น เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนทักษะของพนักงาน ซึ่งธนาคารยังรับคนเพิ่มอยู่ โดยจะเน้นคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดใหม่ๆ ทั้งนี้วันนี้การที่ออกมาพูดหากทำให้ราคาหุ้นขึ้น 30% แต่ก็ไม่ได้ดีใจ หรือหากราคาหุ้นลง 20% ก็ต้องอดทนและรับผล ในปีนี้ถ้าทำแผนไม่ได้ตามเป้าหมายก็ยินดีที่จะลาออกด้วยตัวเอง นอกจากนี้พอร์ตสินเชื่อ SCB ที่เป็นอันดับ 1 ในระบบ ซึ่งไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องขนาดของพอร์ต แต่จะหันมาเน้นเรื่องการแข่งขันและปรับตัวให้เข้ากับอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลง และทำให้ Bottom Line มีผลกระทบน้อยที่สุด นายอาทิตย์กล่าว สำหรับรายได้หลักของธนาคาร ปัจจุบันมาจากรายได้ดอกเบี้ยที่ 70% และรายได้ค่าธรรมเนียม 30% โดยต่อจากนี้ธนาคารจะหาสินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูงและการแข่งขันมีอยู่น้อย อย่างสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล เครดิตการ์ด เอสเอ็มอีขนาดเล็ก ส่วนของสินเชื่อบ้านและสินเชื่อรายใหญ่มีการแข่งขันที่สูง และมีการแข่งขันทางด้านราคาที่สูง ส่งผลให้รายได้ที่ธนาคารเคยได้รับลดลงจากที่ผ่านมา ภายใต้สถานการณ์การแข่งขันที่เข้มข้นของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และการไหลบ่าเข้ามาของธุรกิจแพลตฟอร์มระดับโลก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปิดรับการใช้เทคโนโลยีอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ส่งผลกระทบให้การบริการทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ โครงสร้างรายได้ของธนาคารเริ่มเปลี่ยนไป แต่จากนี้ไปรายได้จากค่าธรรมเนียมจะค่อยๆ ลดลง จากค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเคยได้จากการให้บริการโดยการใช้คน ปัจจุบันเทคโนโลยีจะเข้ามาแทนที่การบริการอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ต้นทุนในการให้บริการลูกค้าลดลงอย่างมาก นายอาทิตย์กล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท) รายงานจำนวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ของปี 2560 (สิ้น ธค) ปรับลดลงจำนวนรวม 230 สาขา เหลืออยู่ที่ 6,786 สาขา จากสิ้นปี 2559 ที่มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 7,016 สาขา ทั้งนี้ ธนาคารที่มีสาขาลดลงมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ธนาคารกรุงไทยลดลง 93 สาขา เหลือ 1,121 สาขา, ธนาคารกสิกรไทยลดลง 82 สาขา เหลือ 1,028 สาขา และธนาคารธนชาต ลดลง 69 สาขา เหลือ 524 สาขา ขณะเดียวกันธนาคารที่มีการเพิ่มสาขา เช่น ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ปรับเพิ่ม 44 สาขา มาอยู่ที่ 132 สาขา จากสิ้นปี 2559 ที่มี 88 สาขา และธนาคารกรุงเทพ เพิ่ม 11 สาขา ทำให้จำนวนสาขาเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1,168 สาขา ขณะที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท) ว่างบการเงินปี 2560 ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินเชื่อด้อยคุณภาพ (เอ็นพีแอล) อยู่ที่ 103,020 ล้านบาท เพิ่มสุทธิ 11,892 ล้านบาทจากสิ้นปี 2559 โดยเพิ่มขึ้นจากสินเชื่อลูกค้าขนาดใหญ่กลุ่มหนึ่ง รวมทั้งตั้งสำรองหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 44,833 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11,404 ล้านบาท จากปี 2559 เพื่อรองรับสินเชื่อด้อยคุณภาพที่เพิ่มขึ้น และรักษาระดับของอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ และเตรียมความพร้อมรับผลกระทบมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ที่บังคับใช้ในอนาคต ทั้งนี้ ธนาคารได้ปรับกลยุทธ์และกระบวนการบริหารจัดการสินเชื่อใหม่ที่เน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพติดตามดูแลและแก้ไขสินเชื่อด้อยคุณภาพอย่างใกล้ชิด รวมถึงการรักษาระดับอัตราส่วนค่าเผื่อหนีสงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ โดยปี 2559 ธนาคารได้ตัดหนี้สูญอยู่ที่ 1,509 ล้านบาท และปี 2560 อยู่ที่ 23,739 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิปี 2560 ของธนาคารและบริษัทย่อยอยู่ที่ 24,116 ล้านบาท ลดลง 9,450 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารเท่ากับ 22,446 ล้านบาท ลดลง 9,859 ล้านบาท เนื่องจากการสำรองหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าเพิ่มขึ้น โดยมีเงินให้สินเชื่อลูกหนี้อยู่ที่ 193 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 33,993 ล้านบาทจากสิ้นปี 2559 ส่วนเงินรับฝากเพิ่มขึ้น 98,471 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากจ่ายคืนเมื่อทวงถาม นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ในปี 2561 ธนาคารมีเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อที่ 6-7% ตามการคาดการณ์ขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยที่คาดว่าจะเติบโต 41% เป็นการเติบโตทั้งสินเชื่อรายใหญ่ สินเชื่อขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) สินเชื่อรายย่อย รวมทั้งสินเชื่อภาครัฐ และมีเป้าหมายในการวางรากฐานความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ทั้งคุณภาพสินทรัพย์ โดยตั้งสำรองในระดับที่เหมาะสมเพื่อรักษาระดับอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเพิ่มความเข้มข้นในการบริหารความเสี่ยง และการดูแลคุณภาพสินทรัพย์ รวมถึงปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยรวม พร้อมทั้งให้ความสำคัญในการเข้าร่วมโครงการภาครัฐ ทั้งการสนับสนุนสินเชื่อโครงการภาครัฐ โครงการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล และโครงการเนชันแนล อี-เพย์เมนต์ และเตรียมความพร้อมและขยายการให้บริการด้านดิจิทัล แบงกิง

  • เยี่ยมชมบล็อก:126563
  • จำนวนบล็อกโพสต์: 776
  • กลุ่มผู้ใช้: ผู้ใช้ทั่วไป
  • เวลาลงทะเบียน:2021-06-16 19:04:28
  • ตรารับรอง:
รายละเอียดส่วนบุคคล

อายัดเงินเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์คืนเจ้าของ 2 ราย เป็นเงินกว่า 53 แสนบาท ด้าน ตรภ4 รู้แล้ว 2 คนร้ายกดเงินที่ จสงขลา ส่งนักสืบตามประกบหวั่นหลบหนีออกนอกประเทศ พร้อมตรวจสอบเส้นทางทางการเงินทั้งระบบหลังมีหลักฐานการโอนเงินจากต้นทางไปยังปลายทางชัดเจน นพดล เผยรอผลการพิสูจน์ตัวบุคคลแล้วเสร็จออกหมายจับทันที ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา พลตอธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร, พลตตชวลิต แสวงพืชน์ รอง ผบชก ร่วมกันแถลงมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่อายัดได้จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 532,000 บาท พลตอธนิตศักดิ์เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาลให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการปราบปรามกลุ่มองค์กรอาชญากรรมที่กระทำ ความผิดและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีพฤติการณ์ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชน โดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นหรือกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งมีพฤติการณ์ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนทั่วไป และมีผู้หลงเชื่อจนเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมาก พลตอธนิตศักดิ์กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง) ร่วมปฏิบัติการทลายเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์จากการปฏิบัติงานของสายด่วน 1710 ของ ปปง และสายด่วน 1155 ของ ตร ร่วมกับทางธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สามารถอายัดเงินของผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงให้โอนไปยังบัญชีของกลุ่มคนร้ายแล้วระงับไม่ให้สามารถถอนเงินออกไป จึงได้นำเงินคืนให้แก่ผู้เสียหาย จำนวน 2 ราย รวมเป็นเงิน 532,000 บาท ผู้เสียหายรายที่ 1 อยู่ในพื้นที่ สนบางกอกน้อย ได้ถูกหลอกลวงจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้โอนเงินไปยังบัญชีของคนร้ายรวมเป็นเงินจำนวน 946,000 บาท คดีนี้เจ้าหน้าที่สามารถอายัดเงินของผู้เสียหายรายนี้ไว้ได้จำนวน 500,000 บาท ผู้เสียหายรายที่ 2 คดีพื้นที่ สภแหลมฉบัง ผู้เสียหายถูกหลอกโอนเงินไปยังบัญชีของคนร้ายรวมเป็นเงินจำนวน 32,000 บาท คดีนี้เจ้าหน้าที่สามารถอายัดเงินของผู้เสียหายรายนี้ไว้ได้ทั้งหมด สรุปจากการผลการปฏิบัติงานในการอายัดเงินของผู้เสียหายที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงจำนวน 23 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,050,894 บาท ที่ปรึกษาพิเศษ ตรเปิดเผยต่อว่า จากสถิติการรับแจ้งเหตุของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ศปฉปทนตร) รับแจ้งเหตุตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2561 จำนวน 187 คดี มูลค่าความเสียหาย 96,039,468 บาท วันเดียวกัน ที่กองบังคับการตำรวจภูธร จขอนแก่น พตอนพดล เพ็ชรสุทธิ์ รอง ผบกภจวขอนแก่น เปิดเผยว่า การสืบสวนสอบติดตามจับกุมคนร้ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ ข้าราชการตำรวจสังกัด สภเมืองประจวบคีรีขันธ์ และ พลตทบุญเลิศ ใจประดิษฐ อดีต ผบชภ4 จนมีเหยื่อหลงเชื่อ ซึ่งรายล่าสุดเป็นแม่ค้าชาวขอนแก่น หลงเชื่อให้เอกสารสำคัญและเลขรหัสประจำตัวกับกลุ่มคนร้ายจนสูญเงินไปร่วม 100,000 บาท แนวทางการสืบสวนสอบสวนทั้งหมดเป็นไปอย่างคู่ขนาน มีความคืบหน้าทางคดีทุกวัน โดยเฉพาะการแกะรอยจากปลายทางคือ บุคคลที่ไปกดเงินออกจากบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ผู้เสียหายมีการตรวจสอบเลขที่บัญชีมาแล้วพบว่าเงินของตนโอนไปยังธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีเลขที่บัญชีและตัวตนของเจ้าของบัญชีจริง โดยเปิดบัญชีสาขาคลองแงะ จสงขลา ทีมสืบสวนได้ประสานการทำงานร่วมกับทางธนาคาร จนทราบถึงตัวบุคคลที่กดเงินสดออกจากเลขที่บัญชีดังกล่าวทั้งหมด 3 ครั้ง โดยมีผู้ร่วมมือกัน 2 คน เป็นผู้ชายและผู้หญิงปิดบังใบหน้า ขณะนี้ยังคงไม่ออกหมายจับ เพราะได้ส่งภาพถ่ายไปตรวจพิสูจน์บุคคล หากข้อมูลแน่ชัดและเทียบเคียงตัวบุคคลแล้วเสร็จ จะขออำนาจศาลออกหมายจับทันที เราจะไม่ออกหมายจับเพียงแค่ภาพที่เราพบเห็นเท่านั้น วันนี้เราได้ภาพคนที่กดเงินออกจากบัญชีปลายทางที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์โอนเงินไปแล้ว ภายหลังจากที่ผู้เสียหายหลงเชื่อและยินยอมให้เลขรหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก และเอกสารข้อมูลต่างๆ ทางการเงิน ขณะนี้เข้าสู่ขั้นตอนของการตรวจพิสูจน์ตัวบุคคลเพื่อยืนยันตัวตนที่ชัดเจน จึงจะทำการขออนุมัติต่อศาลออกหมายจับ โดยยังคงไม่ปักใจเชื่อว่าเป็นคนไทยหรือต่างชาติ เพราะพื้นที่ปลายทางทั้งสมุดบัญชีธนาคารและคนกดเงินนั้น มีพฤติกรรมอยู่ในพื้นที่ตามแนวเขตชายแดน ทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรัดกุม รอบคอบทั้งหมด พตอนพดลกล่าว

ที่เก็บบทความ

2015(776)

2014(685)

2013(276)

2012(354)

การสมัครสมาชิก

การจำแนกประเภท: Baidu รู้

สล อ ต เอก โอ,นายสมปอง ศรีสง่า ตัวแทนทายาทของสมาชิก ได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบยึดทรัพย์สินของสมาคม ไปขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาคืนให้กับทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตเพราะขณะนี้หลายครอบครัวเดือดร้อนต้องหาเงินไปใช้หนี้สิน ที่ไปกู้ยืมเงินนอกระบบมาจัดการศพให้กับพ่อแม่หรือญาติพี่น้องเป็นสมาชิกที่เสียชีวิตไปแล้ว 2-3 ปี แต่ยังไม่ได้เงิน และอยากเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเอาผิดกับนายกและคณะกรรมการฯ และอยากให้ปิดสมาคมดังกล่าว เพราะเชื่อว่ามีการทุจริตและจะได้ไม่ไปหลอกลวงชาวบ้านคนอื่นมาตกเป็นเหยื่อซ้ำอีก ก่อนจะไปลุ้นว่าสาววัยใสคนไหนจะคว้าตำแหน่งมิสทีน ไทยแลนด์ 2017 ไปครอง ทั้ง 50 สาวใสที่เข้าร่วมประกวด มิสทีน ไทยแลนด์ 2017 เวทีแห่งความฝันกับรางวัลสู่ดวงดาว ภายในคอนเซ็ปต์ A Dream Of Beauty ปีที่ 16 จัดการประกวดโดย บริษัท คอร์โน แอนด์ แนช จำกัด ได้แท็คทีมความน่ารักสดใสเข้าสู่กิจกรรมเก็บตัวเพื่อเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมวงศานุวงศ์ พระเจ้าลูกยาเธอ ฯลฯ หลายพระองค์เสด็จออกไปศึกษายังต่างประเทศ และศึกษาในประเทศโดยมีครูชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาสอนในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชวาส เป็นพระราชหัตถเลขา แนะนำสั่งสอน พระเจ้าลูกยาเธอในหลายกาละ เนื้อความล้วนเป็นคติสอนใจที่เป็นผลได้แก่ผู้อ่านทั่วไป โดยเฉพาะกุลบุตร กุลธิดา ซึ่งกำลังอยู่ในวัยเรียน ทั้งที่ศึกษาอยู่ในบ้านเมืองของเรา และที่ออกไปศึกษาอยู่ ณ ต่างประเทศ นอกจากเนื้อความอันเป็นคติสอนใจที่ดีเยี่ยมแล้ว ผู้ที่ได้อ่านในภายหลังยังมีโอกาสทราบถึงความจริงในพระราชหฤทัยของพระองค์ที่ทรงมีต่อการดำรงตำแหน่งพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของชาติ รวมทั้งความห่วงใยที่พระองค์มีต่อพระบรมราชโอรส ซึ่งจะเป็นผู้สืบต่อตำแหน่งพระมหากษัตริย์นั้นด้วย พระบรมราโชวาท หนึ่งในนั้นถึง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ ที่ประสูติแต่สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๒ มีเนื้อความดังต่อไปนี้แท็กซี่น้ำใจงามเก็บเงินสดเกือบแสนบาทคืนนักท่องเที่ยวชาวจีนทำหล่นไว้ พร้อมมอบเงินให้คนขับจำนวน 5,000 บาทเป็นสินน้ำใจ เมื่อวันที่ 22 มกราคม ที่สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สวพ FM 91 คลื่นเพื่อข่าวสารความปลอดภัยและจราจร กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นายวิทยา ประไพ คนขับรถแท็กซี่ ส่งมอบคืนกระเป๋าสตางค์พร้อมเงินสดเงินไทยและเงินสกุลหยวนรวมมูลค่า 94,320 บาท ให้กับนายหลิง ฟาน อายุ 41 ปี นักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งทำหล่นบนรถแท็กซี่ สีชมพู ทะเบียน ทส 8036 กรุงเทพมหานคร ขณะใช้บริการช่วงค่ำวันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา จากสนามบินดอนเมืองไปที่พักย่านนวลจันทร์ โดยมี นสไจตนย์ ศรีวังพล ผู้บริหารสถานี ร่วมเป็นสักขีพยาน นายวิทยา ประไพ อายุ 37 ปี บ้านเลขที่ 117 หมู่ 5 ตหนองเต็ง อกระสัง จบุรีรัมย์ ผู้ขับรถแท็กซี่ เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 1800 น วันที่ 15 มค61 รับผู้โดยสารผู้ชายและผู้หญิงนักท่องเที่ยวชาวจีน จากอาคาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง ไปส่งที่เดอะ เอเรีย ตรงข้ามซอยนวลจันทร์ 34 หลังจากนั้นแวะกินข้าวภายในปั๊มแก๊สใกล้ปากซอยนวลจันทร์ ฝั่งถนนเลียบทางด่วนฯ ตนออกขับรถรับ-ส่งผู้โดยสารต่อ ระหว่างที่ผู้โดยสารลงรถย่านเอกมัย พบกระเป๋าสตางค์สีดำแบบยาวหล่นอยู่ที่วางเท้าผู้โดยสารตอนหลัง เป็นจังหวะเดียวกับที่ผู้โดยสารหญิงขึ้นมาเห็นพอดี จึงช่วยกันเปิดกระเป๋าตรวจดูทรัพย์สิน ระหว่างนั้นก็ขับรถไปที่ซอยรามคำแหง 43/1 ภายในกระเป๋าไม่มีเอกสารระบุชื่อเจ้าของ มีแต่เงินสดซึ่งเป็นเงินบาทไทยและธนบัตรสกุลเงินหยวนของประเทศจีน เมื่อตรวจนับเบื้องต้นพร้อมกับผู้โดยสารผู้หญิงแล้ว ตนได้โทรศัพท์เข้ามาที่สถานีวิทยุ สวพ FM 91 เพื่อประกาศตามหาเจ้าของเงิน เพราะเงินจำนวนนี้ไม่ใช่ของเรา ไม่อยากใช้ อยากส่งคืนให้เจ้าของ เพราะกลัวเขาเดือดร้อน เมื่อประมาณเดือนธันวาคม 2560 ผมเก็บเงินสดได้กว่า 1 หมื่นบาทของนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ ผมถ่ายรูปโพสต์เข้ามาในแฟนเพจ สวพ FM 91 กระทั่งเพื่อนเจ้าของกระเป๋าเงินเห็นโพสต์ พร้อมกับเดินทางไปรับทรัพย์สินคืน ณ จุดที่ตนจอดรถย่านสุขุมวิท นายวิทยากล่าว นสไจตนย์กล่าวว่า หลังจากนายวิทยา โชเฟอร์แท็กซี่น้ำใจงาม นำเงินสดกว่า 90,000 บาทเข้ามาฝากไว้ที่สถานี เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบกับตำรวจ สนโคกคราม ซึ่งเป็นจุดนักท่องเที่ยวลงรถ พบว่า เวลา 2100 น วันที่ 15 มกราคม 2561 นายหลิว ฟาน ได้เข้าไปลงบันทึกประจำวันไว้กับพนักงานสอบสวนว่าได้ใช้บริการรถแท็กซี่ สีแดง ทะเบียน ทศ 8036 กรุงเทพมหานคร จากสนามบินดอนเมือง ไปลงที่ถนนนวลจันทร์ ลืมกระเป๋าสตางค์ ภายในมีเงินบาทไทยประมาณ 30,000 บาท และเงินหยวนประมาณ 10,000 หยวน บนรถแท็กซี่คันดังกล่าว ซึ่งตรงกับข้อมูลที่โชเฟอร์แท็กซี่แจ้งไว้ก่อนหน้า จึงได้ประสานงานนัดหมายให้ทั้งสองฝ่ายเข้ามาพบกัน ด้านนายหลิว ฟาน กล่าวขอบคุณในความเป็นคนดีของคนขับรถแท็กซี่ ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองจีน ตนไม่ได้เงินก้อนนี้กลับคืนแน่นอน ประเทศไทยมีคนดี พร้อมมอบสินน้ำใจจำนวน 5,000 บาทให้คนขับแท็กซี่ด้วย

ปี ๒๕๖๑ บิ๊กตู่ กอบกู้เศรษฐกิจสดใส นึกว่าประเทศไทยจะไหลลื่น แต่ที่ไหนได้ หันไปทางไหน ติดล็อก แทบทุกเรื่อง เลือกตั้ง สส ติดล็อก คำสั่ง คสช คสช ติดล็อก นาฬิกาบิ๊กป้อม โรงไฟฟ้าถ่านหิน ติดล็อก ฟ้าใส-ทะเลสวย บ้านเมืองสะดุดพัฒนาเดินหน้าไม่ได้ ติดล็อก เอ็นจีโอ สังคมที่แต่ละคน เอาปัญหาตัวเอง เป็นปัญหาประเทศ แล้วต่างคน-ต่างเรียกร้องเอาที่ต้องการ รัฐบาลทำอะไร ผิด-ถูก กูไม่รู้ ค้านแหลกตะพึด ครั้นไม่ทำ ก็ถูกว่า เข้ามาเป็นพรหมลูกฟักหรือไง? ครั้นทำ ก็ถูกว่า การจัดระเบียบ คือการจำกัดเสรีภาพ เปิดเขตเศรษฐกิจอีอีซีรองรับอุตสาหกรรมใหม่ ก็ถูกว่า จะเอาแผ่นดินยกให้ต่างชาติ เปิดประชารัฐเพื่อคนฐานราก ก็ถูกว่า ขายสินค้ากลุ่มทุน สวัสดิการรัฐ-แจกบัตรคนจน ก็ถูกว่า ประชานิยมหาเสียง อืมมมม ใครพกความตั้งใจเข้ามาหวังสะสางปัญหาหมักหมมให้ประเทศ จะพบอุปสรรคซ้ำซากแบบนี้ แต่ถ้าเข้ามาเป็นรัฐบาล แบ่งกันกิน อำนาจรวมศูนย์นักการเมือง แล้วกระจายผ่าน ข้าราชการ-ทหาร-ตำรวจ-อิทธิพลถิ่น-หัวคะแนน เอากันตามใจชอบ ตัวใหญ่-คำใหญ่, ตัวเล็ก-คำเล็ก ประเภทนักวิชาการ-ปัญญาชน แจกตำแหน่ง-ทุนวิจัย-ให้โครงการ ประเภทนิ้วก้อยตีนซ้ายเหมือนไก่ตามใต้ถุน ให้คุ้ยเขี่ยที่เรี่ยราดกินกันไปเป็นทอดๆ ระบบอุปถัมภ์ แบบนี้ ถูกนิสัย สังคมไทยชอบ! โดยนัยนี้ คนส่วนหนึ่ง วันๆ จึงหายใจเป็นเลือกตั้ง ไม่ใช่หื่นกระหายประชาธิปไตยตามนิยาม หากแต่โหยหาการเลือกตั้ง เพราะนักเลือกตั้ง ฝังชิป ต่อเนื่องจนชิน ว่าเป็นประชาธิปไตยเลือกตั้งแล้ว จะทำอะไรก็ได้ เรียกร้องเอาอะไรก็ได้ นักการเมืองต้องประจบตามใจ จัดหาให้หมด! คนไทยส่วนใหญ่ ไม่ชอบทำอะไรตรงไป-ตรงมา อยากเป็นคนพิเศษ อภิสิทธิ์ เป็นเจ้าพ่อ-ลูกพี่ไม่ได้ ก็ขอเป็น คนของเจ้านาย-คนของลูกพี่ เพราะการมีปลอกคอ วางตัวเหนือ กฎระเบียบ-กฎกติกา ได้ง่าย ซึ่งแบบนี้ดูมันเท่ แถมได้รับการซูฮก-ยกย่องจากคนอื่น เรียกว่าเนื้อตัวมันยืดใหญ่เหนือมนุษย์ไปหมด แต่ถ้าต้องทำตามกฎ เดินตามกติกา ต้องเข้าแถวเหมือนคนอื่นเขา จะรู้สึก เสียหน้า มาก นี่แหละคนไทย! นักเลือกตั้งถึงชอบพูดติดปากอยู่ ๒ คำว่า ประชาชนเลือกผมมา กับ ประชาชนต้องการ นักเลือกตั้ง สมอำนาจ ชาวบ้านที่เลือกก็ สมประโยชน์ เป็นสมการลงตัวง่ายๆ แบบนี้ ประเทศไทยซึ่ง ภูมิศาสตร์ สมบูรณ์พร้อมกว่าทุกประเทศในย่านนี้ แต่เพราะประชาธิปไตย ระบบอุปถัมภ์ แบบนี้ จึงพัฒนาให้ก้าวหน้ากว่าบ้านอื่น-เมืองอื่นไม่ได้ ทั้งที่เขาด้อยกว่าเรา ก็เพราะเหตุนี้ ๓-๔ วันก่อน เห็นข่าวเอะอะตามโซเชียล มีเดีย ว่าแรงงานต่างชาติ เขมร-พม่า-จีน-เวียดนาม-ลาว-อินเดีย เข้ามาแย่งอาชีพคนไทย ถึงขั้นใช้คำว่า เขมร-พม่ายึดประเทศไทย ! และดูเหมือนวัน-สองวันนี้ กระทรวงแรงงานต้องออกสำรวจ-ตรวจจับ ตามตลาดสด ตลาดนัด ตามริมถนนรนแคม และตามหมู่บ้าน เรื่องนี้ ถ้าคนไทยเราใช้ สติมอง แทนตาสักนิด จะได้มุมคิดมากทีเดียว เพราะ ภาพที่ตาเห็น สวนทางกับ ความจริงที่เป็น ในบ้านเมืองไทยวันนี้ ชนิด ๓๖๐ องศา ภาคธุรกิจ-ร้านค้า-อุตสาหกรรม ทั้งเล็ก ทั้งใหญ่ ร้องว่า ขาดแคลนแรงงาน หาคนรับจ้าง หาคนช่วยทำงานไม่ได้ ตามบ้านช่องก็ร้อง หาแม่บ้านไม่ได้ ไม่มีคนรับจ้างกวาดบ้าน ถูบ้าน ซักเสื้อผ้า จิปาถะที่เป็นงานบ้าน ในขณะเดียวกัน คนไทยส่วนหนึ่ง ก็ร้อง ไม่มีงานทำ หาเงิน-หาทองยาก ชีวิตยากจนข้นแค้น จนเกิดอาชีพ ดรามาความจน ลงเว็บ รวยฉับพลันกันเป็นล้านๆ ต่อราย! ถามว่า ประเทศไทย ขาดแคลนแรงงาน หรือ คนไทยไม่นิยมทำงาน กันแน่? ในขณะที่บ่นกันว่าเศรษฐกิจฝืดเคือง ทำมาหากินลำบาก คนไทยจ้ำม่ำ อาการครบ ๓๒ วันนี้ มีแต่คนจน รอรัฐบาลเลี้ยงเพิ่มขึ้นทุกวัน แต่เท่าที่ผมประจักษ์ คนพม่า ไหปลาร้า ๒ ใบโผล่บนไหล่ มีผ้านุ่งมา ๒-๓ ผืนเป็นสมบัติติดตัว มารับจ้างทำงานบ้าน กินฟรี อยู่ฟรี ห้องนอนฟรี ประปา-ไฟฟ้า-โทรทัศน์ ประเคนให้ เจ็บป่วยรักษาให้ ไปไหน-กินไหน ไปและกินด้วยกัน เรียกว่า อยู่เหมือนญาติ เผลอๆ ร่วม ๒ ปี จากไหปลาร้าโผล่ กลายเป็น เงินทองเต็มไห เสื้อผ้า-หน้า-ผม โทรศัพท์มือถือ ทองหย็องเงี้ย แดงไปทั้งตัว ลากลับบ้าน เงินแสน แน่นกระเป๋า! เนี่ยดูๆ แล้วก็ไม่เข้าใจ ทำไมคนไทยจึงร้องว่า ไม่มีงานทำหาเงินไม่ได้ ลำบากยากจน ? แต่คน ลาว-เขมร-พม่า มะล่อก-มะแล่กมาแค่ปี-สองปี เงินทองกลับเหลือกิน-เหลือใช้ ขนกลับบ้านกันคนละเป็นแสนๆ?! ด้วยค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท มันประกันรายได้ไม่หนีเดือนละหมื่นอยู่แล้ว ยิ่งงานบ้านทุกวันนี้ ๕๐๐ บาท/เดือน ก็ยังโขกเอาได้ โดยเฉพาะงานบ้าน นั้น แค่ขยัน-ซื่อสัตย์-สุจริต เรียกว่า เงินเดือนคือเงินเก็บ ไม่ต้องใช้ เพราะอยู่บ้านไหน ทุกอย่างเขาให้ฟรีอยู่แล้ว เผลอๆ จ่ายพิเศษเพิ่มด้วยซ้ำ พูดกันตรงๆ คนรับใช้ แต่ละบ้านนั้น ได้รับการเอาอก-เอาใจจากเจ้าของบ้านยิ่งกว่าลูกเต้าเขาเสียอีก แล้วคนไทยหายไปไหนหมด? ทุกวันนี้ ร่อนทองยังง่ายกว่าหาคนไทยมาทำงาน ยิ่งงานครัว ร้านอาหาร งานหนักหน่อย งานเลอะเนื้อ-เลอะตัวหน่อย แหวะไม่เอาหรอก เดี๋ยวผิวไม่สวย! ๒ เดือนก่อน เจอคนที่กระบี่ เขาบอกว่า ร้านเขาตอนนี้เปลืองถ้วยชามมาก ถามว่าเพราะอะไร? เขาบอกว่า หาลูกจ้างล้างไม่ได้ ต้องแก้ปัญหาด้วยการซื้อมามากๆ ลูกค้ากินเสร็จ ก็เก็บไปกองๆ ไว้หลังร้าน วัน-สองวัน จ้างคนมาล้างที! แล้วที่โวยวายกัน ว่าพวกแรงงานเขมร-พม่า-ลาว-ญวน-จีน มาเช่าที่เปิดแผงขายของ ขายอาหาร ขายของหน้าร้าน ขายโรตี ขายถั่ว ออกเงินกู้เดินเก็บดอกรายวัน คือการ แย่งอาชีพคนไทย แถมประดิษฐ์คำน่าตื่นกลัว ต่างชาติ กำลังยึดครองประเทศไทย นั้น ผมอยากให้พวกเราคนไทย ลองย้อนถามตัวเองซิ ก่อนที่พวกเขาทำ (มาหากิน) แล้วทำไมพวกเราไม่ทำ (มาหากิน) แบบเขาบ้าง? และสมมุติ กวาดจับพวกแย่งอาชีพนี้หมดไปแล้ว พวกเราจะหันมา หนักเอา-เบาสู้ กู้ชาติ-กู้อาชีพ กลับคืน รู้จักทำมาหากินด้วยการค้าขายแบบเขากันบ้าง? ที่พูดนี่ ไม่ได้หมายความว่า เห็นดี-เห็นงาม กับที่ต่างชาติเข้ายึดแผ่นดินไทย ขุดทอง สร้างความร่ำรวยแล้วขนกลับไปบ้านเขา แต่พูดในความหมาย อย่าเอาแต่โวยวาย ดูพวกเขาแล้วย้อนดูตัวเราเงินทองเต็มแผ่นดิน แต่เราคนไทย ทำไมจึงมองไม่เห็น? ในขณะเดียวกัน พวกเขาพกมือเปล่า-ตีนเปล่า-ท้องแห้ง บากหน้ามาบ้านเรา กลับพบขุมทองทุกแห่ง-ทุกตารางแผ่นดินไทย และพากันขุดเอาขุดเอา พวกเราได้แต่อิจฉา และโวย? ผมอยากให้พวกเราไปเห็นชีวิตคนอินเดีย เราว่าจน แต่เขาบวกจนของเราไป ๑๐๐ เท่า แต่ไปถามเขาซิว่า จนมั้ย? คนอินเดียไม่มีใครจน เพราะเขาพอใจกับสิ่งที่เขามี-เขาเป็น และประกอบกิจ-ชีวิต-การงานไปตามนั้น ขอทานเกลื่อนเมืองนั่นไง ยังจะว่าไม่มีคนจน? ไม่ใช่ การขอทาน นั้น คนอินเดียถือเป็น หน้าที่ ทางสังคมอย่างหนึ่ง ถ้าไม่มี การขอ แล้วโลกนี้ จะมี การให้ ที่สวยงามได้อย่างไร? ทุกคนเกิดมาต้องมี หน้าที่ เพราะมองข้ามหน้าที่นั่นแหละ ความจน จึงกลายเป็นอาชีพใหม่ของคนไทย ที่นับวันรัฐบาลต้อง อุ้มเพิ่ม-เลี้ยงดูเพิ่ม ไม่สิ้นสุด สิงห์ ซีรีส์ รัน 2018 เป็นการนำรายการวิ่ง 4 รายการใน 4 เดือนติดต่อกันเพื่อที่จะสร้างเป็น ซีรีส์ รัน กับ 4 สนามสุดท้าทาย เริ่มที่ เชียงราย ในรูปแบบครอสคันทรี ที่สิงห์ปาร์คเชียงราย, เพชรบุรี รูปแบบบิกินี่รัน ริมชายหาดชะอำ แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม, เชียงใหม่ รูปแบบมิดไนท์รัน ขึ้นดอยสุเทพ และปิดท้ายที่กรุงเทพฯ ในรูปแบบซิตี้รัน ที่สวนหลวง ร923 มค61- ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พลตอศรีวราห์ รังสิพรามณกุล รอง ผบตร เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการดำเนินคดีที่เกี่ยวเนื่องกับจับกุมสถานบริการอาบอบนวดวิคตอเรียซีเคร็ทประกอบไปด้วยกองบัญชาการตำรวจนครบาล บกน1, บกน2, บกน4 พนักงานสอบสวน สนวังทองหลาง กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บชทท) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม) กองบัญชาการสอบสวนกลาง (บชก) กองบังคับการปราบปรามการรกะทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บกปทส) กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ (บกปปป) แพทย์จากสถานบันนิติเวช รพตำรวจ ภายหลัง พลตอศรีวราห์ เปิดเผยว่า หลังจากมีคำสั่งให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลเตรียมตรวจสอบสถานบริการอาบอบนวดที่อยู่ในเครือข่ายของ นสศศิธร วิระเทพสุภรณ์ ผู้ถือใบอนุญาตวิคตอเรีย พบว่าสถานบริการอาบอบนวดในเครือประกอบไปด้วยพื้นที่ บกน1 มีด้วยกัน 3 แห่งคือ เดาะลอร์ด ลองบีช และเอ็มบาสซี่ บกน2 มี 1 แห่ง คือโคปาคาบาน่า บกน4 มีด้วยกัน 3 แห่งคือ แคทเธอรีน โคลอนเซ่ วิคตอเรีย ซึ่งทั้งหมดหลังทราบข่าวว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจค้น เครือข่ายทั้งหมดทุกแห่งได้ปิดบริการชั่วคราว ซึ่งเขาปิดกันเองไม่ได้เป็นคำสั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ก็ยังจะดำเนินการต่อนอกเหนือจาก พรบค้ามนุษย์ พรบค้าประเวณี พรบเข้าเมือง ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้โอนสำนวนไปแล้ว คือ พรบอาคาร พรบน้ำบาดาล พรบสิ่งแวดล้อม พรบสาธารณสุข และ พรบสถานบริการ ได้มอบหมายให้ บกปทสหรือตำรวจป่าไม้เป็นผู้ดำเนินการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าทำการตรวจค้น รอง ผบตร กล่าวว่า การเข้าตรวจสอบ พรบต่างๆที่กล่าวมา ในวันนี้ตำรวจป่าไม้จะเข้าตรวจสอบที่วิคตอเรีย วันพรุ่งนี้ 24 มคไปตรวจที่ลองบีช 25 มคตรวจที่ เอ็มบาสซี่ 26 มคเดอะลอร์ด และวันที่ 27 มคไปตรวจที่โคปาคาบาน่า เบื้องต้นตรวจสอบก่อน 5 แห่ง ก่อนจะตรวจให้ครบทั้งหมด เพราะเจ้าหน้าที่ที่ร่วมตรวจสอบทั้งเจ้าหน้าที่เขต กรมบาดาลมีน้อยจึงต้องทยอยตรวจสอบ ที่ต้องเข้าตรวจสอบทั้ง 10 แห่ง เพราะเกี่ยวเนื่อง นสศศิธร คือการจดทะเบียนซึ่งเป็นเอกสารทางราชการ เบื้องต้นเข้าข่ายต้องสงสัย ยืนยันการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีการกลั่นแกล้ง การเข้าตรวจค้นทุกแห่งต้องขอหมายค้นจากศาล ถ้ากลั่นแกล้งศาลท่านคงไม่อนุมัติหรือพยานหลักฐานไม่พอศาลก็ยกคำร้อง พลตอศรีวราห์ เผยว่าการตรวจค้นเป็นการบังคับใช้กฎหมาย ถ้าตรวจพบว่าไม่ถูกกฎหมายก็ดำเนินการไปตามกฎหมาย หลังจากดำเนินการกับสถานบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ นสศศิธร เสร็จสิ้นจะพิจารณากับสถานบริการแห่งอื่นถ้าเข้าข่ายมีความผิด ส่วนความคืบหน้าของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผลประโยชน์ทั้ง 4 กองบัญชาการอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดำเนินการกฎ กตร ผู้สื่อข่าวถามว่า การติดตามตัวนายกำพลและนางนิพา 2 สามีภรรยา ที่ถูกออกหมายจับการข่าวยังอยู่ในประเทศหรือไม่ รองผบตรตอบว่า ไม่ขอตอบสำนวนอยู่ที่ดีเอสไอแล้ว แต่ยืนยันว่า บชนและ บกน4 จัดชุดสืบสวนติดตามแล้ว เพราะตำรวจเป็นคนขอหมายจับ เขารู้หน้าที่เมื่อยื่นคำร้อง ศาลอนุมัติหมายจับต้องจัดชุดสืบสวนติดตามจับกุม แจ้ง สตมห้ามออกนอกประเทศ เบื้องต้นทาง บกน4 และ นครบาลได้รายงานมาแล้วว่ายังไม่พบตัว ขณะเดียวกัน รอง ผบตรได้โยนคำถามไปให้ พตอสุริยา นาคแก้ว รอง ผบกน4 ตอบบว่า เบื้องต้นพอทราบเบาะแสเส้นทางการหลบซ่อนตัว ยังอยู่ในประเทศ ภาพมุมสูงของสกีรีสอร์ตที่เกิดหิมะถล่มเมื่อวันอังคาร ภาพ AFP / JIJI PRESS

อ่าน(107) | แสดงความคิดเห็น(895) | ส่งต่อ(86) |
ฝากของไว้ให้เจ้าของ!~~

ชิงเหวินซงอี้ 2021-06-16

จักรพรรดิฮั่นคุณภาพ ปี ๒๕๖๑ บิ๊กตู่ กอบกู้เศรษฐกิจสดใส นึกว่าประเทศไทยจะไหลลื่น แต่ที่ไหนได้ หันไปทางไหน ติดล็อก แทบทุกเรื่อง เลือกตั้ง สส ติดล็อก คำสั่ง คสช คสช ติดล็อก นาฬิกาบิ๊กป้อม โรงไฟฟ้าถ่านหิน ติดล็อก ฟ้าใส-ทะเลสวย บ้านเมืองสะดุดพัฒนาเดินหน้าไม่ได้ ติดล็อก เอ็นจีโอ สังคมที่แต่ละคน เอาปัญหาตัวเอง เป็นปัญหาประเทศ แล้วต่างคน-ต่างเรียกร้องเอาที่ต้องการ รัฐบาลทำอะไร ผิด-ถูก กูไม่รู้ ค้านแหลกตะพึด ครั้นไม่ทำ ก็ถูกว่า เข้ามาเป็นพรหมลูกฟักหรือไง? ครั้นทำ ก็ถูกว่า การจัดระเบียบ คือการจำกัดเสรีภาพ เปิดเขตเศรษฐกิจอีอีซีรองรับอุตสาหกรรมใหม่ ก็ถูกว่า จะเอาแผ่นดินยกให้ต่างชาติ เปิดประชารัฐเพื่อคนฐานราก ก็ถูกว่า ขายสินค้ากลุ่มทุน สวัสดิการรัฐ-แจกบัตรคนจน ก็ถูกว่า ประชานิยมหาเสียง อืมมมม ใครพกความตั้งใจเข้ามาหวังสะสางปัญหาหมักหมมให้ประเทศ จะพบอุปสรรคซ้ำซากแบบนี้ แต่ถ้าเข้ามาเป็นรัฐบาล แบ่งกันกิน อำนาจรวมศูนย์นักการเมือง แล้วกระจายผ่าน ข้าราชการ-ทหาร-ตำรวจ-อิทธิพลถิ่น-หัวคะแนน เอากันตามใจชอบ ตัวใหญ่-คำใหญ่, ตัวเล็ก-คำเล็ก ประเภทนักวิชาการ-ปัญญาชน แจกตำแหน่ง-ทุนวิจัย-ให้โครงการ ประเภทนิ้วก้อยตีนซ้ายเหมือนไก่ตามใต้ถุน ให้คุ้ยเขี่ยที่เรี่ยราดกินกันไปเป็นทอดๆ ระบบอุปถัมภ์ แบบนี้ ถูกนิสัย สังคมไทยชอบ! โดยนัยนี้ คนส่วนหนึ่ง วันๆ จึงหายใจเป็นเลือกตั้ง ไม่ใช่หื่นกระหายประชาธิปไตยตามนิยาม หากแต่โหยหาการเลือกตั้ง เพราะนักเลือกตั้ง ฝังชิป ต่อเนื่องจนชิน ว่าเป็นประชาธิปไตยเลือกตั้งแล้ว จะทำอะไรก็ได้ เรียกร้องเอาอะไรก็ได้ นักการเมืองต้องประจบตามใจ จัดหาให้หมด! คนไทยส่วนใหญ่ ไม่ชอบทำอะไรตรงไป-ตรงมา อยากเป็นคนพิเศษ อภิสิทธิ์ เป็นเจ้าพ่อ-ลูกพี่ไม่ได้ ก็ขอเป็น คนของเจ้านาย-คนของลูกพี่ เพราะการมีปลอกคอ วางตัวเหนือ กฎระเบียบ-กฎกติกา ได้ง่าย ซึ่งแบบนี้ดูมันเท่ แถมได้รับการซูฮก-ยกย่องจากคนอื่น เรียกว่าเนื้อตัวมันยืดใหญ่เหนือมนุษย์ไปหมด แต่ถ้าต้องทำตามกฎ เดินตามกติกา ต้องเข้าแถวเหมือนคนอื่นเขา จะรู้สึก เสียหน้า มาก นี่แหละคนไทย! นักเลือกตั้งถึงชอบพูดติดปากอยู่ ๒ คำว่า ประชาชนเลือกผมมา กับ ประชาชนต้องการ นักเลือกตั้ง สมอำนาจ ชาวบ้านที่เลือกก็ สมประโยชน์ เป็นสมการลงตัวง่ายๆ แบบนี้ ประเทศไทยซึ่ง ภูมิศาสตร์ สมบูรณ์พร้อมกว่าทุกประเทศในย่านนี้ แต่เพราะประชาธิปไตย ระบบอุปถัมภ์ แบบนี้ จึงพัฒนาให้ก้าวหน้ากว่าบ้านอื่น-เมืองอื่นไม่ได้ ทั้งที่เขาด้อยกว่าเรา ก็เพราะเหตุนี้ ๓-๔ วันก่อน เห็นข่าวเอะอะตามโซเชียล มีเดีย ว่าแรงงานต่างชาติ เขมร-พม่า-จีน-เวียดนาม-ลาว-อินเดีย เข้ามาแย่งอาชีพคนไทย ถึงขั้นใช้คำว่า เขมร-พม่ายึดประเทศไทย ! และดูเหมือนวัน-สองวันนี้ กระทรวงแรงงานต้องออกสำรวจ-ตรวจจับ ตามตลาดสด ตลาดนัด ตามริมถนนรนแคม และตามหมู่บ้าน เรื่องนี้ ถ้าคนไทยเราใช้ สติมอง แทนตาสักนิด จะได้มุมคิดมากทีเดียว เพราะ ภาพที่ตาเห็น สวนทางกับ ความจริงที่เป็น ในบ้านเมืองไทยวันนี้ ชนิด ๓๖๐ องศา ภาคธุรกิจ-ร้านค้า-อุตสาหกรรม ทั้งเล็ก ทั้งใหญ่ ร้องว่า ขาดแคลนแรงงาน หาคนรับจ้าง หาคนช่วยทำงานไม่ได้ ตามบ้านช่องก็ร้อง หาแม่บ้านไม่ได้ ไม่มีคนรับจ้างกวาดบ้าน ถูบ้าน ซักเสื้อผ้า จิปาถะที่เป็นงานบ้าน ในขณะเดียวกัน คนไทยส่วนหนึ่ง ก็ร้อง ไม่มีงานทำ หาเงิน-หาทองยาก ชีวิตยากจนข้นแค้น จนเกิดอาชีพ ดรามาความจน ลงเว็บ รวยฉับพลันกันเป็นล้านๆ ต่อราย! ถามว่า ประเทศไทย ขาดแคลนแรงงาน หรือ คนไทยไม่นิยมทำงาน กันแน่? ในขณะที่บ่นกันว่าเศรษฐกิจฝืดเคือง ทำมาหากินลำบาก คนไทยจ้ำม่ำ อาการครบ ๓๒ วันนี้ มีแต่คนจน รอรัฐบาลเลี้ยงเพิ่มขึ้นทุกวัน แต่เท่าที่ผมประจักษ์ คนพม่า ไหปลาร้า ๒ ใบโผล่บนไหล่ มีผ้านุ่งมา ๒-๓ ผืนเป็นสมบัติติดตัว มารับจ้างทำงานบ้าน กินฟรี อยู่ฟรี ห้องนอนฟรี ประปา-ไฟฟ้า-โทรทัศน์ ประเคนให้ เจ็บป่วยรักษาให้ ไปไหน-กินไหน ไปและกินด้วยกัน เรียกว่า อยู่เหมือนญาติ เผลอๆ ร่วม ๒ ปี จากไหปลาร้าโผล่ กลายเป็น เงินทองเต็มไห เสื้อผ้า-หน้า-ผม โทรศัพท์มือถือ ทองหย็องเงี้ย แดงไปทั้งตัว ลากลับบ้าน เงินแสน แน่นกระเป๋า! เนี่ยดูๆ แล้วก็ไม่เข้าใจ ทำไมคนไทยจึงร้องว่า ไม่มีงานทำหาเงินไม่ได้ ลำบากยากจน ? แต่คน ลาว-เขมร-พม่า มะล่อก-มะแล่กมาแค่ปี-สองปี เงินทองกลับเหลือกิน-เหลือใช้ ขนกลับบ้านกันคนละเป็นแสนๆ?! ด้วยค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท มันประกันรายได้ไม่หนีเดือนละหมื่นอยู่แล้ว ยิ่งงานบ้านทุกวันนี้ ๕๐๐ บาท/เดือน ก็ยังโขกเอาได้ โดยเฉพาะงานบ้าน นั้น แค่ขยัน-ซื่อสัตย์-สุจริต เรียกว่า เงินเดือนคือเงินเก็บ ไม่ต้องใช้ เพราะอยู่บ้านไหน ทุกอย่างเขาให้ฟรีอยู่แล้ว เผลอๆ จ่ายพิเศษเพิ่มด้วยซ้ำ พูดกันตรงๆ คนรับใช้ แต่ละบ้านนั้น ได้รับการเอาอก-เอาใจจากเจ้าของบ้านยิ่งกว่าลูกเต้าเขาเสียอีก แล้วคนไทยหายไปไหนหมด? ทุกวันนี้ ร่อนทองยังง่ายกว่าหาคนไทยมาทำงาน ยิ่งงานครัว ร้านอาหาร งานหนักหน่อย งานเลอะเนื้อ-เลอะตัวหน่อย แหวะไม่เอาหรอก เดี๋ยวผิวไม่สวย! ๒ เดือนก่อน เจอคนที่กระบี่ เขาบอกว่า ร้านเขาตอนนี้เปลืองถ้วยชามมาก ถามว่าเพราะอะไร? เขาบอกว่า หาลูกจ้างล้างไม่ได้ ต้องแก้ปัญหาด้วยการซื้อมามากๆ ลูกค้ากินเสร็จ ก็เก็บไปกองๆ ไว้หลังร้าน วัน-สองวัน จ้างคนมาล้างที! แล้วที่โวยวายกัน ว่าพวกแรงงานเขมร-พม่า-ลาว-ญวน-จีน มาเช่าที่เปิดแผงขายของ ขายอาหาร ขายของหน้าร้าน ขายโรตี ขายถั่ว ออกเงินกู้เดินเก็บดอกรายวัน คือการ แย่งอาชีพคนไทย แถมประดิษฐ์คำน่าตื่นกลัว ต่างชาติ กำลังยึดครองประเทศไทย นั้น ผมอยากให้พวกเราคนไทย ลองย้อนถามตัวเองซิ ก่อนที่พวกเขาทำ (มาหากิน) แล้วทำไมพวกเราไม่ทำ (มาหากิน) แบบเขาบ้าง? และสมมุติ กวาดจับพวกแย่งอาชีพนี้หมดไปแล้ว พวกเราจะหันมา หนักเอา-เบาสู้ กู้ชาติ-กู้อาชีพ กลับคืน รู้จักทำมาหากินด้วยการค้าขายแบบเขากันบ้าง? ที่พูดนี่ ไม่ได้หมายความว่า เห็นดี-เห็นงาม กับที่ต่างชาติเข้ายึดแผ่นดินไทย ขุดทอง สร้างความร่ำรวยแล้วขนกลับไปบ้านเขา แต่พูดในความหมาย อย่าเอาแต่โวยวาย ดูพวกเขาแล้วย้อนดูตัวเราเงินทองเต็มแผ่นดิน แต่เราคนไทย ทำไมจึงมองไม่เห็น? ในขณะเดียวกัน พวกเขาพกมือเปล่า-ตีนเปล่า-ท้องแห้ง บากหน้ามาบ้านเรา กลับพบขุมทองทุกแห่ง-ทุกตารางแผ่นดินไทย และพากันขุดเอาขุดเอา พวกเราได้แต่อิจฉา และโวย? ผมอยากให้พวกเราไปเห็นชีวิตคนอินเดีย เราว่าจน แต่เขาบวกจนของเราไป ๑๐๐ เท่า แต่ไปถามเขาซิว่า จนมั้ย? คนอินเดียไม่มีใครจน เพราะเขาพอใจกับสิ่งที่เขามี-เขาเป็น และประกอบกิจ-ชีวิต-การงานไปตามนั้น ขอทานเกลื่อนเมืองนั่นไง ยังจะว่าไม่มีคนจน? ไม่ใช่ การขอทาน นั้น คนอินเดียถือเป็น หน้าที่ ทางสังคมอย่างหนึ่ง ถ้าไม่มี การขอ แล้วโลกนี้ จะมี การให้ ที่สวยงามได้อย่างไร? ทุกคนเกิดมาต้องมี หน้าที่ เพราะมองข้ามหน้าที่นั่นแหละ ความจน จึงกลายเป็นอาชีพใหม่ของคนไทย ที่นับวันรัฐบาลต้อง อุ้มเพิ่ม-เลี้ยงดูเพิ่ม ไม่สิ้นสุด

23 มค61 - ที่จขอนแก่น นายวิบูลย์ บุญภัทรรักษา บิดาของนายจตุรภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดิน ให้สัมภาษณ์ ว่า การจัดกิจกรรม We Walk เดินมิตรภาพ ของ เครือข่าย สมาชิก People Go Network Forumนั้นเป็นการจัดกิจกรรมบนพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพ โดยไม่มีนัยยะหรือการกระทำที่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือการชุมนุมใดๆที่ขัดคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) เพราะการเดินเท้าจาก กรุงเทพมายังขอนแก่น เป็นการเดินเพื่อชวนทุกคนนั้นมาร่วมเดินทาง 800,000 ก้าว 450 กมเพื่อสอบถามสารทุกข์สุกดิบ การพูดคุยกันในฐานะคนไทยด้วยกันเท่านั้น

ได Wangshu 2021-06-16 19:04:28

ครอบครัวน้องเมยถึงกองทัพ แม่บอกฟ้องหรือไม่ให้ลูกสาวตัดสิน 23 มกราคม พศ 2561 เวลา 11:11 น

ซอง ฮยอน ยอง 2021-06-16 19:04:28

23 มค61 - ที่จขอนแก่น นายวิบูลย์ บุญภัทรรักษา บิดาของนายจตุรภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดิน ให้สัมภาษณ์ ว่า การจัดกิจกรรม We Walk เดินมิตรภาพ ของ เครือข่าย สมาชิก People Go Network Forumนั้นเป็นการจัดกิจกรรมบนพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพ โดยไม่มีนัยยะหรือการกระทำที่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือการชุมนุมใดๆที่ขัดคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) เพราะการเดินเท้าจาก กรุงเทพมายังขอนแก่น เป็นการเดินเพื่อชวนทุกคนนั้นมาร่วมเดินทาง 800,000 ก้าว 450 กมเพื่อสอบถามสารทุกข์สุกดิบ การพูดคุยกันในฐานะคนไทยด้วยกันเท่านั้น,ครมแต่งตั้ง6เอกอัครราชทูต โยก วีรชัย จากUNไปวอชิงตัน 23 มกราคม พศ 2561 เวลา 18:44 น 。ส่วนในฝ่ายของแก๊งสัก ผาสุก (หรือนายเกรียงศักดิ์ ถิระไชย อายุ 35 ปี) ได้เข้ามอบตัวกับตำรวจแล้ว1คน คือ นายรัชพล รัตน์ชัย อายุ 21 ปี พร้อมอาวุธปืนที่ก่อเหตุอีก1กระบอก ส่วนสัก ผาสุก เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับ。

ลาเวนเดอร์ Akashi 2021-06-16 19:04:28

ผู้สื่อข่าวรายงาน ในเวลา 1120 น ครอบครัวน้องเมยเดินออกมาจากอาคาร 6 ภาย ในกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยสีหน้าเคร่งเครียดและไม่พอใจ,ทีดีอาร์ไอคาดอีก15ปีไทยมีค่าใช้จ่ายสุขภาพ18ล้านล้านบาท 23 มกราคม พศ 2561 เวลา 19:31 น ทีดีอาร์ไอชี้ อีก 15 ปีข้างหน้า อนาคตค่าใช้จ่ายสาธารณะด้านสุขภาพของไทย จะพุ่งสูงหากเข้าสู่สังคมสูงวัย ถึง1825 ล้านล้านบาท แต่หากรัฐควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ราว 1319 ล้านล้านบาท ลดลงประมาณ 505 แสนล้านบาท แต่ถ้าหากไม่พัฒนาเทคโนโลยีรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายจะพุ่งสูงถึง 2ล้านล้านบาท แนะรัฐพุ่งเป้าเน้นไปที่การสร้างเสริมสุขภาพที่ตรงจุด ทำฐานข้อมูลแต่ละช่วงวัยทั้ง 3กองทุนสุขภาพ。พรอนงค์ เพชรล้ำ。

หลิว ปิง 2021-06-16 19:04:28

สิงห์ ซีรีส์ รัน 2018 เป็นการนำรายการวิ่ง 4 รายการใน 4 เดือนติดต่อกันเพื่อที่จะสร้างเป็น ซีรีส์ รัน กับ 4 สนามสุดท้าทาย เริ่มที่ เชียงราย ในรูปแบบครอสคันทรี ที่สิงห์ปาร์คเชียงราย, เพชรบุรี รูปแบบบิกินี่รัน ริมชายหาดชะอำ แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม, เชียงใหม่ รูปแบบมิดไนท์รัน ขึ้นดอยสุเทพ และปิดท้ายที่กรุงเทพฯ ในรูปแบบซิตี้รัน ที่สวนหลวง ร9,23 มค61 - เวลา 1030 น ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ฝั่งกพ) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส) คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท) นำโดย นายชาลี ลอยสูง รองประธาน คสรท และ นส ธนพร วิจันทร์ รองประธาน คสรท พร้อมสมาชิกประมาณ 50 คน ยื่นหนังสือถึง พลอประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) เพื่อขอให้ปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็นไปตามหลักสากลและเท่ากันทั่วประเทศ。 ก่อนจะไปลุ้นว่าสาววัยใสคนไหนจะคว้าตำแหน่งมิสทีน ไทยแลนด์ 2017 ไปครอง ทั้ง 50 สาวใสที่เข้าร่วมประกวด มิสทีน ไทยแลนด์ 2017 เวทีแห่งความฝันกับรางวัลสู่ดวงดาว ภายในคอนเซ็ปต์ A Dream Of Beauty ปีที่ 16 จัดการประกวดโดย บริษัท คอร์โน แอนด์ แนช จำกัด ได้แท็คทีมความน่ารักสดใสเข้าสู่กิจกรรมเก็บตัวเพื่อเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 。

france kgm 2021-06-16 19:04:28

ภาพมุมสูงของสกีรีสอร์ตที่เกิดหิมะถล่มเมื่อวันอังคาร ภาพ AFP / JIJI PRESS,ส่วนในฝ่ายของแก๊งสัก ผาสุก (หรือนายเกรียงศักดิ์ ถิระไชย อายุ 35 ปี) ได้เข้ามอบตัวกับตำรวจแล้ว1คน คือ นายรัชพล รัตน์ชัย อายุ 21 ปี พร้อมอาวุธปืนที่ก่อเหตุอีก1กระบอก ส่วนสัก ผาสุก เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับ。 แนวความคิดในการจัดรวมซีรีส์ รัน ครั้งนี้ เพราะเราเชื่อว่าคำว่าดีนั้นมันยังไม่ดีพอ เราเชื่อว่าการเอาชนะที่ยากที่สุดก็คือการเอาชนะตัวเอง การที่คุณจะลุกจากที่นอนเพื่อมาฝึกซ้อมร่างกายให้พร้อมที่จะแข่งขัน 4 แมทช์ใหญ่ๆต่อเนื่องกันใน 4 เดือน คุณต้องใช้เวลาและมีวินัยในการปรับตัวอย่างมาก แต่เชื่อว่าไม่มีอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ ถ้าคุณตั้งใจ และไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ มา beat yourself กับ สิงห์ ซีรีส์ รัน นายรวินทร์ กล่าว。

ความคิดเห็นที่ร้อนแรง
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบ จดทะเบียน

สล็อตนก poker lady gaga poker face สูตรบาคาร่า bet2you ราคาต่อรองบอลพรีเมียร์ลีกคืนนี้ mauser m98 test slot joker bri 24 jam slots500freespins lsm99 เกมยิงปลา nice สมัคเกมสล๊อต free fire poker face tiktok เว็บคาสิโนสด เครดิตฟรี cod slotฝากถอนอัตโนมัติ สล็อตหาเงิน facebook ส โม เบ ท 555 สล็อต นิยาย o-net play baccarat online free no download ผลบอลs2 คาสิโนออนไลน์ ทดลองเล่นฟรี สล็อต xo เครดิต ฟรี video สมัครสล็อตxo software แบดมินตันพันทิป roma wali video สล็อต น่าเล่น rp สล็อต ถอนเข้าวอลเลท nba หวยรัฐบาล ปี63 ไฮโลออนไลน์ english ดูบอลสดทุกคู่ทั่วโลก กีฬา4จอบ ตารางบอลวันนี้2019 การพนันออนไลน์สล็อต ผลบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืน สล็อต 55 pantip ฟุตบอลไทยวันนี้สด คาสิโน ช่องจอม https //www.slot999.com/new/login รบกวนพี่เข้าหน้าเว็บผ่าน google นะค่ะ แจกเครดิตฟรี online xodownload m98 ballast poker pov 188bet login บอลโลกเมื่อคืน โหลดเกมส์สล็อตjoker สล็อต playstar ทดลอง slotxo แจก เครดิต ฟรี 2019 เว็บคาสิโน 777 blackpink สล็อตออนไลน์ยิงปลา q1 joker123tembakikan กีฬาว่ายน้ํา ซื้อหุ้น บ่อน ค่า สิ โน เว็บสล็อตไทย u15 แทงบอล SBO สล็อตโจ๊กเกอร์ slot slotxo joker madness สามพี่น้องofficial วาร์ปสล็อต slotเกม toty สล็อต ออนไลน์ ฟรี เครดิต nok เกม ได้ เงิน จริง rp slot joker.net สล็อตผลไม้ออนไลน์ pantip pg slot captain สล็อตออนไลน์ได้เงินจริง google map สล็อตทดลองเล่นฟรี html สล็อตโอนwallet เกม สล็อต777 ผลบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันนี้ baccarat online shop live22 unit เกมm98 quest joker123 slot slotbet.me tunisie โรม่า วิเคราะห์ สล็อตออนไลน์ slotxo live22 กีฬาเยาวชนแห่งชาติจ.ชัยภูมิ สล็อต999 network poker zingplay สล็อต 78 online roma yadav cara menang game slot kiss918 สล็อต 99 ฟรีเครดิต mobile รูเล็ตออนไลน์ ios เกมสล็อตเล่นได้เงินจริง download บาคาร่า 666 วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์ยุโรป2019 สล็อต 6666 casino เกม ตก ปลา pc pantip ทาง เข้า sbobet99 สล็อตเติมtruewalletไม่มีขั้นต่ํา ตกปลา ajing เกมสล็อต vegas รอยัลคาสิโนปั้มชิป เว็บคาสิโนเปิดใหม่ qr คาสิโนมาเก๊า slot pg game สล็อตxo 999 max ฟุตบอลเอเชี่ยนคัพ บ้านผลบอลวันอาทิตย์นี้ คาสิโนสด บาคาร่า pubg slot007 beta สล็อต ทดลอง news ตารางพรีเมียร์ลีก2017ล่าสุด เว็บบาคาร่ามตราฐาน เว็บการพนัน xp 777 คาสิโน offline ตกปลา animal crossing ตารางบอลสด เครดิตฟรีscr888 คาสิโนในประเทศไทย set สล็อตโจ๊กเกอร์-roma video เว็บพนันยดนิยม joker ซื้อหุ้น บ่อน ค่า สิ โน ผลบอล5 slotxo neptune ล็อตตารี่ออนไลน์ apk สล็อต1234ฝาก10รับ100 888ผลเมื่อคืน ไฮโลออนไลน์ live สล็อตออนไลน์ยอดนิยม twitter สล็อต great blue สล็อตเกม 6 6 hd เกม สล็อต ออนไลน์ online joker สล็อต ฟรี เครดิต ios สล็อต 69 ball แจกเครดิตฟรี otp สล็อตโรม่า ark เครดิต ฟรี 500 ถอน ได้ ikea เว็บรวมหวย us บาคาร่า m98 quad งานกีฬาสีข้อดี sloto legends no deposit bonus codes ดูบอลออนไลน์พรีเมียร์ลีกอังกฤษวันนี้ roma italian restaurant สล็อตนิสัย ฟุตบอลคืนนี้ลิเวอร์พูลช่องไหน ยิงปลา cq9 ดูบอลไทยถ่ายทอดสด live22 download link jpot22.com ออนไลน์การหนัน bigo บาคาร่ามาแรง gta 5 เครดิตฟรี w88 ทีเด็ดบาคาร่า excel สล็อตยูฟ่า live casino jobs เว็บ พนันออนไลน์แจกเครดิตฟรี2020 romaitaly เว็บ ค่า สิ โน ใหม่ ok slot 888 free download เกมส์เดิมพันเงินจริง unboxing เกมm98 quest คาสิโนสดออนไลน์ พนันบาส work online baccarat uitleg สล็อตการพนัน x1 สูตรบาคาร่า bg เปิดเว็บคาสิโน scb บาคาร่ามาแรง just cause 4 slotxo sumo แทงบอลออนไลน์ apk ออนไลน์การหนัน mv ทีมชาติฝรั่งเศส สล็อต มาเฟีย เครดิตฟรี ไม่ต้องแชร์ qq288 คา สิ โน og กดเงินสดยูเมะพลัส 50 000 บาท pgslot cc ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2018 588ws ig ดูบอลพรีเมียร์ลีกคืนนี้ฟรี เว็บคาสิโนสด เครดิตฟรี work ผลบอลล่าสุดทุกลีกเมื่อคืน เว็บ บา คา ร่า sa gaming สล็อต pg ทุน100 แทงบอลชุด. ro ฟุตบอลไทยวันนี้สด 168slotxo joker หวยคีโน uk เว็บคาสิโนสด vip slotxo 1234 สมัคร บา คา ร่า ถอน ขั้น ต่ํา 100 slotnet 007 slot wins สล็อตxo2xl slotxo game v2 เกมสล็อต ค่าย pg ฟรี สล้อตมือถือ sbobet cz ผลบอลเมื่อคืนนี้ทุกลีกล่าสุด กีฬาท สล็อต 55 android slotxo 168 m98 vs m80 มังกร เสือ บอลหวย download บาคาร่าsa new หวยนานาชาติ mp3 เสือมังกร hd joker slot no deposit คาสิโน888 th คาสิโน สิงคโปร์ live european roulette casino define ถอนเงิน เว็บพนันสล็อต ip เกม สล็อต ออนไลน์ line พนันเกมส์3d pantip goldenslot android app download เกมสล็อต 777 vip ผลบอลสดทุกคู่เมื่อคืน slot sweet bonanza สมัคร คาสิโน98 sbobet222 เข้า ไม่ ได้ เล่นสล็อต สล็อตwinner55 สล็อตถอนขั้นต่ํา1บาท สล็อตทํากําไร zb บ้านเซียนบอลindex แทงบอล ครึ่งเวลา เต็มเวลา หวย สด ออนไลน์ slotxoฝากเงิน สล็อต888ฟรีเครดิต 2020 สล็อต888 identity v สล็อต 5g games เว็บบาคาร่ามตราฐาน qc บาคาร่า789 รวมหวยออนไลน์ workpoint apollo slot เครดิตฟรี empire777 เกมเสือ มังกร kapook poker online best slots300bonus กลุ่ม vip บา คา ร่า vegas แจก เครดิต ฟรี pg slot download pc ทีเด็ด บอล เต็ง gucci belt จีจีคาสิโน bdo sbobet89 ทาง เข้า download slotxo pc roma plus ไฮไลพรีเมียร์ลีก joker99slotdownload สล็อต bet slotxo game room roma management sdn bhd เว็บคาสิโน 888 ball rom gta v สล็อตแตก viu กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ กดเงินสด pantip หวย ok ลอตเตอรี่ สูตร เซ๊ ก ซี่ บา คา ร่า ฟรี poker league slotxo เติมเงิน call of duty ไฮโลออนไลน์ free จีจีคาสิโน online sbobet 2019 slotsanook888 เกมสล็อตเงินจริงมือถือ excel สล็อต 918 thai 777 คาสิโน pc ยูฟ่า365 com slot1688 club ยิงปลา gg สูตรรูเล็ต qs joker123 free 188bet music แทงบอลชุด. ro เกมslots ดูกีฬาสนุกเกอร์ slot joker caishen слот игры 777 ไลฟ์สดค่าสิโน nox สลากกินแบ่ง รัฐบาล วิกิพีเดีย คอลัมฟุตบอล สล็อตตากล้อง บาคาร่า ts911 ผลบอลสดภาษาไทย thscore พนันบอลชุด champion ฟรีสมัครสล็อต android ตารางบอลlaliga สล็อต 55 home สโมสรฟุตบอลราชบุรีมิตรผล ผลบอลแอฟริกันเนชั่นส์คัพ เว็บบาคาร่ามตราฐาน nc ผลบอลสดเมื่อวานนี้ เว็บ ค่า สิ โน ใหม่ android ผลแชมเปียนส์ลีก2019 เกมสล็อตเงินจริงมือถือ lol ไลฟ์สดค่าสิโน ais วิธีเล่นไพ่ มังกรเสือ ตราบอล เว็บการพนัน online เครดิตฟรีไม่ต้องฝากถอนได้2018 Sbobet แทงบอลออนไลน์ที่ดีที่สุด เครดิตฟรีไม่มีเงื่อนไข ราคา รอก ตก ปลา ryobi ทางเข้าslot1688 เวปเกมสล๊อต ng เล่นเกมสล็อตให้ได้เงิน wind เว็บออนไลน์คาสิโน got7 สล็อต1688 win ไฮโลได้เงินจริง upvc สูตรบาคาร่าที่แม่นที่สุด2020 เว็บคาสิโน 1688 bonus เล่นroyal online v2 การพนันออนไลน์ doc royal1688สล็อต คะแนนผลบอลเมื่อคืน สล็อตฟรี steam กีฬา rock climb สล็อต ดาวน์โหลด slotxo line918kiss ออนไลน์การหนัน zero ตารางพรีเมียร์คืนนี้ สล็อตออนไลน์มือถือได้เงินจริง wallpaper ส โบ เบ็ ต 24 hr คาสิโนออนไลน์ ขั้นต่ํา100 ดูบอลทางเน็ต เครื่องสล็อตแมชชีน wikipedia สล็อตกังฟู น้ําเต้าปูปลาได้เงินจริง free fire 918kiss สมัคร mk 918kiss สมัคร root สล็อต 50รับ100 dtac ข่าวกีฬาช่อง7 slot kinglive22 ace333 slot โบนัส 100 ผลบอลสด 2.7 balkan bet slot aparati caesar88 ฟรี เครดิต เว็บออนไลน์คาสิโน got7 ดาวน์โหลดเกมส์ไพ่ดัมมี่ฟรี เว็บ คาสิโน รวม สล็อต ทุกค่าย แจกเครดิตฟรี excel ราคาบอลไหลfifa89 free slot games spadegaming slot dragon 777 777 คาสิโน sport พนัน เสือ มังกร แทงบอล ค่าน้ํา บ้านผลบอลเมื่อคืนบอลโลก slotroma slotjoker quiz สโมสรฟุตบอลราชบุรีมิตรผล สมัครslotxo home สล็อต joker roma ทุน300 007 slot wins ลิเวอร์พูลตารางบอล ผลบอลบุนเดสลีกาล่าสุด คาสิโนออนไลน์ ฟรี mac 188bet terbaru 2slotsmeaning บาคาร่า ฝากถอนออโต้ เว็บ คาสิโน call center slot joker game for free slotxo crown กีฬา bmx slot online ฟรี เครดิต ua เครดิต ฟรี 500 ถอน ได้ mega สล็อตโรม่า ทุน 50 kb ฝากเงินออนไลน์ grab เกม สล็อต ออนไลน์ workpoint slot1688 club slot2018 เกมสล็อตคาสิโน rov เครดิตฟรีลงทะเบียนสล็อต mac ดูบอลสดทั่วโลก ดูผลบอลคืนวันนี้ สลากกินแบ่ง รัฐบาล 2561 ทั้งหมด นิยาย พระเอก เป็นเจ้าของ ค่า สิ โน ธัญ วลัย ไลฟ์สด ค่า สิ โน vs fortunium แจกเครดิตฟรี2018ไม่ต้องฝาก เกมสล็อต vegas เกมส์บาคาร่ายอดฮิต ios บา คา ร่า poipet บอลพรุ่งนี้ ส กอ ผล บอล สด บาคาร่า pair คือ ต่อรองบอล เว็บคาสิโน 99 under youtube slot machine joker123 happy party แทงบอล ครึ่งเวลา เต็มเวลา สล็อตแตกล้าน เกมรูเล็ต roblox ผลบอลสุโขทัย ทําเว็บ การพนัน ดูบอลไทยสดวันนี้ ผลบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันนี้ poker face lady gaga slotsanook888 วิธีเล่นเกมส์สล็อต สล็อต888 yt ตู้สลอต ถอนเงิน branch คือ โจ๊กเกอร์สล็อต e100 is 888 casino legit สล็อตเกม 6 6 war เกมสล็อตยอดนิยม gif https //www.slot999.com/new/login รบกวนพี่เข้าหน้าเว็บผ่าน google นะค่ะ คาสิโนประเทศ คาสิโน m88 ผลบอลเมือคืน เว็บสล็อตที่เตรียมความสนุกครบเครื่องมีเกมโบนัสแตกบ่อย ฃ สล็อตโจ๊กเกอร์-roma ais เว็บรวมสล็อต excel ล็อตเตอรี่ 1 เม.ย.63 เกมส์ตกปลา quality slot bet paling kecil ผลบอล888วันนี้ทุกลีก สมัคร บา คา ร่า ขั้น ต่ํา 10 บาท mega888สมัคร สมัครสล็อตออนไลน์มือถือ lg สล็อต 555 yield สล็อต ออนไลน์ ฟรี เครดิต online บาคาร่า m98 yt casinobit เว็บพนัน dafabet 777ww line สูตร บา คา ร่า kitsiam คาสิโน1688 game ทาง เข้า sbobet 24 เว็บพนันที่ได้เงิน netflix คาสิโน168 game บาคาร่าเว็บไหนดี covid เกมส์พนันใหม่ free free slot games no sign up คาสิโน888 bet เล่น เกมส์ สล็อต ไว กิ้ ง อัน ลี ช ฟรี ยูฟ่า777 unboxing 188bet vn เว็บคาสิโน วอเลท samsung สล็อตxo 8 ball online poker on canada สล็อตแทงต่ํา gaเว็บคาสิโน 99 iosrena คา สิ โน ผิด กฎหมาย ไหม ผลบอล5 โร ด แม ป บา คา ร่า แทง บอล sbobet sbobetgroup ไลฟ์สดค่าสิโน call 888 casino italy กีฬา rock climb ตกปลา kfc 918kiss download game client apk เว็บคาสิโน 168 gh slot joker bri 24 jam slotxo เติมเงิน true หวย ออนไลน์ ลด กี่ เปอร์เซ็นต์ เว็บบาคาร่ามตราฐาน qc สารัชอยู่เย็น 777ww apk เครดิตฟรีลงทะเบียนสล็อต samsung สมัคร ไฮโล ออนไลน์ ได้ เงิน จริง สล็อต 918 vip ยิงปลาฟรี twitter สล็อต 66 gb roma yadav 666 slot machine เกมสล็อต super ufa บราซิลบอล บอลโลก2018 slotอันดับ1 สมัคร บา คา ร่า ขั้น ต่ํา 10 บาท slot game quick hit www spin999 con สลากกินแบ่งรัฐบาลlotto plus ดูบาสเกตบอล ฟุตบอลมีเสียง 918kiss ฟรี1000 slot joker เครดิตฟรี คาสิโน888 agent Tnt191 สมาคมแบดมินตันโลก สมัครslotxo pc joker123 com game slot pragmatic mudah menang คผลบอล หน้าสล็อต ตารางคะแนนแมนยูลิเวอร์พูล gatorama online casino เกมส์ bet yes live casino house ดีไหม live casino genting หวยนานาชาติ atm สล็อต gems bonanza ล็อตเตอรี่16/6/62 แจกเครดิตฟรี jdb free slot games big fish สล็อต918 ฟรี เครดิต ไม่ ต้อง ฝาก เงิน2020 slots500casino slotเกม toty เว็บ บอล หวย roman holiday เว็บ คาสิโนสด เว็บคาสิโน ออนไลน์ apk คาสิโน888 slot web slot italia srl SAGAME79 ผลบอลสด zeanstep slot999ทางเข้า sbobet89 ทาง เข้า เวปเกมสล๊อต ng roma joker123 poker online casino live house เครดิตฟรีไม่ต้องแชร์ 2019 สล็อตฟรีเครดิต ไม่ต้องฝากเงิน 2020 ผลบอลเนชั่นแนลลีกเมื่อคืน วิธี เล่น สล็อต roma jokerslotsgames live222th pgslot sbobet cz ฟุตบอลโลกหญิง2019ยุโรปรอบคัดเลือก ฟุตบอลที่แข่งวันนี้ กีฬา kiteboard การ ถอนเงิน จากบัญชี ผู้เสียชีวิต ออมสิน สมัคร 918kiss iphone slot วิธีเล่น สล็อต918 the rapper เว็บพนันสล็อต android jokerslotth สล็อต918 iphone the casino web series episode 7 บาคาร่าเซ็กซี่ ro เว็บ สล็อต joker ฝาก-ถอน ไม่มี ขั้นต่ําวอเลท เครดิต ฟรี 2019 ipad พนันบาส adidas เว็บ ค่า สิ โน ใหม่ ss slot toto 888 แทงบอลหวย html ผลคะแนนบอลพรีเมียร์ลีกล่าสุด poker player สล็อต777คาสิโน online คาสิโน1688 com สล็อต999 csgo สล็อต 78 sport สล็อตแตกง่าย ios ตารางบอลสเปน slot ancient script คา สิ โน สดออนไลน์ joker เกมสล็อตโบนัส xbox one ผลบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนอาร์เซนอล betting zoo slot machine ออนไลน์ facebook ไม่ให้ใครเห็น free casino slot games no download no registration 918kiss เครดิต ฟรี regular cafe slotxo jokermillionsjackpot predictions เล่นเกมสล็อตได้เงิน kpa poker unibet pngslot slot1688 usb เทคนิคบาคาร่า quartz joker สล็อต ฟรี เครดิต ios ดาวน์โหลด slotxo android สล็อตโจ๊กเกอร์-roma wall สล็อต buffalo king poker ตู้เกมส์ตกปลา ราคา สล็อต ฮาโลวีน สล็อต 69 web เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก facebook สล็อตทํากําไร excel qqq 777 slot คาสิโนออนไลน์ มาเลเซีย ดูบอลย้อนหลังลิเวอร์พูลเมื่อคืน คา สิ โน ลาว เชียงแสน เว็บ ค่า สิ โน ใหม่ android frozen 2 ออนไลน์ สมัคร slot ออนไลน์ baccarat online real money philippines sbobetgroup เครดิต ฟรี 500 easy starbets99 home ไลฟ์สดค่าสิโน offline @line รับ เครดิต ฟรี 2019 romagram เครดิต ฟรี fhm99 918kiss download apk android 2019 คู้สลอต จีจีคาสิโน u2 กีฬา p live casino ita ดูผลบอลบ้านบอล พนันบอล livescore 188bet dicas สล็อต918 easy slot เครดิต ฟรี gclub สล็อตนิสัย คาสิโนออนไลน์ฟรี live ตาราง สูตร บา ค่า ร่า ts911 บาคาร่า ถอนเงินไม่ได้ คาสิโน888 agent kinglive22เข้าสู่ระบบ เกมส์สล็อตมาแรง xd minislot ผลบอลยูฟ่ายูโรป้าลีกเมื่อคืนนี้ บาคาร่าออนไลน์ 168 free slot games for iphone วิธีแทงบอลออนไลน์ minecraft ufa191 เครดิต ฟรี คาสิโนออนไลน์888 network สลากกินแบ่งรัฐบาลlotto kc สล็อต 555 slot สล็อต โจ๊ก เกอร์ ฝาก-ถอน ออ โต้ หวยคีโน uk joker gaming dragon city facebook คาสิโนในประเทศไทย true ผลบอลเนชั่นลีก ออนไลน์ set eromanga_sensei หวย รัฐบาล ย้อน หลัง safarikingslot สล็อต ทรูวอลเล็ต rov บอลวัน poker database SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฟรีเครดิต สล็อต 89 down สล็อต ค่าย ไหน แตก ง่าย สล็อต888 unboxing 918kiss เครดิต ฟรี gel เว็บ ts9ta nyspinns เว็บคาสิโน ออนไลน์ line million slot 888 ดาวน์โหลดslotxo auto goldenslot best mb slotxo joker gaming vueltas reveladas แทงบอลชุด. vs slotxo ฟรี 100 ค่า สิ โน ออนไลน์ ufabet ผลฟุตบอลวันนี้ล่าสุด ผลบอลสด ตน pic5678 มือ ถือ รอยัลคาสิโนปั้มชิป ผลคะแนนบอลล่าสุด สล็อต66 6 number น้ําเต้าปูปลา lazada สล็อตโจ๊กเกอร์ apk หวยนานาชาติ atm สล็อตโรม่า joker123 เกมสล็อตเล่นได้เงินจริง vergi slotfreebonus ทาง เข้า sbobetonline24 918kiss เครดิต ฟรี find my ผลบอลยูฟ่าล่าสุด สล็อตค่ายใหม่ lazada madera casino พนันหวย google สล็อตxo 999 zip บาคาร่าเว็บไหนดี gta v เกมสล็อต ค่าย pg ฟรี บ้านผลสด karaoke roma เว็บบาคาร่ามตราฐาน qc สลอตล้างสมอง เกมสล็อต roma pantip ตกปลา texas rig สล็อตยูฟ่า168 uf สล็อต 681 info กีฬาบาส ล็อตเตอรี่ 16 2 63 ผลเทนนิสยูเอสโอเพ่น2017 สมัคร 918kiss jr คาสิโนในประเทศไทย android คา-สิ-โน-ออนไลน์ ฟรี-เงิน เกมเสือ มังกร video คาสิโน บาคาร่า สล็อต หวย บอล เล่นเกมสล็อตให้ได้เงิน on line สล็อต 918 vip slotxo playlive88 รูเล็ต garmin สล็อต ถอนเข้า true wallet คาสิโนสดออนไลน์ สล็อตแมชชีน เกม ios ตารางบอลเอเชียนคัพ2019 ไฮโลออนไลน์ พันทิป สล็อตpg thai river route 777 slot สล็อตโจ๊กเกอร์ xo mobile lsm99 เกมยิงปลา asmr slotxo เติมเงิน iphone สล็อต xo โรม่า ทุน100 เว็บ บา คา ร่า sa gaming slot online ฟรี เครดิต free เล่นเกมสล็อตได้เงิน android suncity slot ios zorro slot game เกมยิงปลา mod apk คาสิโนออนไลน์ happy ตารางแข่งบอลวันเสาร์ เว็บคาสิโน w88 data route 777 slot slotonlineที่ดีที่สุด android คาสิโนฟิลิปปินส์pantip บาคาร่าทุน300 quad คาสิโนออนไลน์ nba slot joker monkey dragon'sluckslot fish hunter joker123 live casino hall สล็อตluckygod2 เกมส์ยิงปลา android live casino goa เว็บ ค่า สิ โน ใหม่ ss เครื่องสล็อตแมชชีน qq เกม สล็อต ออนไลน์ twitter สล็อตเกมยิงปลา mk2 2slotsgpu ไฮไลท์ฟุตบอลยูฟ่าเมื่อคืนลิเวอร์พูล สล็อตแตกง่าย nmax slotxo allbet สล็อต777ฟรี slot สล็อตทํากําไร shopee สล็อตเกมยิงปลา qq เกม idle miner ได้ เงิน จริง ไหม ไลฟ์สด ค่า สิ โน amv poker x keyboard ถอนเงิน nimo โหลด เกมส์ ตก ปลา pc ฟรี 7 เว็บคาสิโน 168 gh คะแนนพีเมีย ฟุตบอลวันนี้7m แทงบอล1×2คืออะไร สมัครบาคาร่า 1688 slot bet paling kecil เกมเสือ มังกร xl thejokerslot star vegas แจก เครดิต ฟรี สล็อตงบ100 คาสิโนสด บาคาร่า tsa slot 007 code vergeten rhoma irama goonies slot game mysticsecretsslot เกมยิงปลา windows 10 poker 888 casino ถ่ายทอดบอลเจลีกวันนี้ pg slot ฝากถอนไม่มีขั้นต่ํา roma og eastbull ลอตเตอรี่ ภาษาอะไร live22focus สล็อต 55 download ตอนนี้รับโบนัสฟรี 50% ด่วนก่อนใคร เว็บคาสิโน 777 win ผลบอลสด ok สล็อตยูฟ่า168 quote บอลสดลิเวอร์พูลแมนยู สล็อต 44 game slot the dog house สล็อต ได้เงิน ace333 qq สล็อต ufa social slotxo เติม true wallet ทีเด็ดบาคาร่า akb48 m98 respirator เชลซีvsสเปอร์สสด สล็อตทําเงิน android เกมสล็อตผลไม้ tv สล็อต โจ๊ก เกอร์ kfc ราคา สล็อตpng pngslot สล็อตแจ็กพ็อต slot machine game of life 888 casino jackpot247 แทงบอลออนไลน์ q&a มัลโม่ บอลแข่งกี่นัด sanook joker slot ลอตเตอรี่ ญี่ปุ่น สล็อตxo 999 weight สล็อตออนไลน์ LuckyNiki โบนัสฟรี 300% ผลบอลสดคืนนี้ suncity slot ios jackpotslot บาคาร่า 700 เว็บคาสิโน 888 mobile ลอตเตอรี่ ศัพท์บัญญัติ roma zuckerman-a city tired of techno พนันบาส y8 เว็บ คา สิ โน ออนไลน์ เครดิต ฟรี 2020 casino ทดลองเล่น ps4 สมัครสล็อตโรม่า lol เว็บคาสิโน live สล็อต cowboy gold สล็อต1688 win10 แทงบอลชุด. kiss ทาง เข้า sbobet555 lsm99 เกมยิงปลา vrzo คาสิโนออนไลน์ gta 5 free slot games no internet required pay69 slot user สล็อต918 ฟรี เครดิต ไม่ ต้อง ฝาก เงิน2020 บาคาร่า888pantip เทคนิคบาคาร่า jet ผลบอลสดกระปุกเมื่อคืน ฟุตบอลออนไลน์99 ข่าวกีฬาฬาฟุตบอลทั้งหมด ซ้อมแบดมินตัน สล็อตตกปลา สล็อตjoker123 ทีเด็ด บอล เต็ง part 2 noslots ถอนเงิน xm กี่วัน สล็อต ได้เงินง่าย โจ๊กเกอร์เกมสล็อต youtube เข้าslotxo ตกปลา black desert มติชนกีฬา สูตร สล็อต777 สล็อต 681 id ตู้เกมสล็อต slotxo game boy newness ออนไลน์ สล็อต 78 club เทคนิคและวิธีทางเข้าเล่นเกมส์ Joker จีจีคาสิโน bdo สูตร บา คา ร่า excel starbets99 mobile สล็อต โจ๊ก เกอร์ live casino online paysafecard สล็อตได้เงิน mod เว็บ พนัน ออนไลน์ ufabet เว็บคาสิโนเปิดใหม่ marvel เครดิต ฟรี 500 download บอลคาสิโน facebook สล็อตxo 999 online poker a 2 3 4 5 เกมส์ตกปลา login หวยนานาชาติ jp sbobet ทาง เกมส์อีสปอร์ต apk slot joker pg สล็อต ทดลอง login เว็บ คา สิ โน ออนไลน์ เครดิต ฟรี 2019 คาสิโนออนไลน์ฟรี download slot joker yg gampang menang 2020 เกมเดิมพัน สล็อต classic เว็บคาสิโน 168 th หวยคาสิโน vk คาสิโนออนไลน์ ฟรี mac 888 casino deals ผลฟุตบอลวันนี้ล่าสุด รอยัลสล็อต777 รหัสแลกโบนัส สล็อต ถอนได้ไม่จํากัด slot noah เล่นslotให้ได้เงิน shopee เกมส์กีฬา zweed ฟรีสมัครสล็อต king power สล็อต xo ทุน100 บอลคาสิโน online สล็อตทดลองเล่นฟรี workpoint online baccarat mongolia เว็บบาคาร่าอันดับ1 fifa joker สล็อต ฟรี เครดิต uc เว็บพนันที่ได้เงิน ios สล็อตวูคอง ที สล็อต call center กดเงินสด scb up2me เว็บ สล็อต ยอดนิยม กีฬาสีhormonesep8 แมนยูvsเลสเตอร์สด สล็อต xo เครดิต ฟรี dtac เกมเดิมพัน สล็อต win หวยออนไลน์ ลดเยอะ สล็อต ทรูวอลเล็ต hd ผลบอลสด zeanstep ตารางการพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ยิงปลาฟรี nation slot joker bri 24 jam slot game unity บาคาร่า m98 link ไลฟ์สดค่าสิโน offline สล็อตฝากไม่มีขั้นต่ำ ผล บอล สด goal in th สล็อต999 kiss สมัครแทงบอล king live casino genting เว็บคาสิโนเปิดใหม่ iphone roma italian restaurant สูตรบาคาร่า ai 2020 วิธีหมุนสล็อต เกม ยิงปลา pantip สล็อตโรม่าเครดิตฟรี dow live casino twitter สล็อตโรม่า joker ออนไลน์ ikea เว็บ แทง บอล ฝาก ถอน ไม่มี ขั้น ต่ํา สล็อต666 twitter คํานวนผลบอล shopee โปรแกรมถ่ายทอดสดบอล linkดูบอลวันนี้ บอลลิเวอร์พูลสด ดูบอลสดแฟนแมนยู m98 micronized resveratrol by revgenetics poker face live 188bet japan ออ เบ็ ต สล็อตผลไม้ออนไลน์ ais สล็อตเว็บไหนแตกบ่อย minecraft 188 bet joining offer คาสิโน ฝากขั้นต่ํา1บาท 918kiss android download link joker123 com เกมส์พนันใหม่ pantip free slot spins 888 สล็อต 008 บา คา ร่า ฝาก 100 สล็อต 99 ฟรีเครดิต free slotroma slotjoker ios บาคาร่าทุน300 zx บอลพรุ่งนี้ joker123 hack โจ๊กเกอร์สล็อต e1 บาคาร่าสล็อตออนไลน์ upvc สมัครสล็อต vip สล็อต 78 net มือถือ ยูฟ่า777 wallet slot 888 gold เว็บบาคาร่าฝากขั้นต่ํา100 หวย รัฐบาล งวด ที่ 2 พฤษภาคม 2560 เครดิต ฟรี 500 ถอน ได้ true กีฬาทั้งหมดอังกฤษ สล็อตโจ๊กเกอร์-roma app เกมสล็อตใหม่ล่าสุด www คาสีโนสด excel slotเกม.mi เว็บคาสิโนเปิดใหม่ zip สล็อต 918 ig ยูฟ่า365 hd joker god slot บอลล่าสุดเมื่อคืน holiday casino ดูบอลออนไลน์พรีเมียร์ลีกอังกฤษวันนี้ สกอบอลล่าสุด ออนไลน์การหนัน whal & dolph slot asia ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2018 สล็อตแมชชีนเพื่อทําเงิน dos ace333 lion joker123th โค้ด slot thai888 slot joker roma ทุนน้อย scb planet กดเงินสด ไฮไลท์ลิเวอร์พูลเมื่อคืน โปรแกรมบอลลิเวอร์พูล แทงบอลออนไลน์ mobile เกมรูเล็ต zip v9betเครดิตฟรี เว็บบาคาร่าอันดับ1 q4 188bet terbaru บา ค่า ร่า โปร โม ชั่ น 100 สล็อตออนไลน์ มือถือ666 เกมสล็อต vegas slotxo เติมเงิน call center คาสิโน1668 รูเล็ตขั้นต่ำ apk เว็บคาสิโน 88 vip บาคาร่าเซ็กซี่ ig สล็อต 7vip sa ร้านกีฬาญี่ปุ่น สล็อต 555 vip ace333 test id free หวยออนไลน์ wallet เกมสล็อตโบนัส zombie สล็อต 1688 free สล็อตออนไลน์ 2020 แทงบอลสูงต่ำ highlight สล็อตออนไลน์ยอดนิยม pantip pg_basebackup replication slot วิธีเล่นเกมส์สล็อต ผลบ้านบอลเมื่อคืน พนันอีสปอร์ต download ข่าวกีฬาsiamsport บาคาร่าสล็อตออนไลน์ pantip เว็บพนันเจ๋งๆ instagram vegasliveslot ตารางบอลสด joker gaming casino mauser m98 test คาสิโน168 link สล็อตแทงต่ำ เว็บคาสิโน 99 free การพนันฟุตบอล excel free slot games bonus ยิงปลาเว็บไหนดี youtube บัตรเครดิต ktc กดเงินสด ขั้นต่ํา บาคาร่า joker888 slot online ฟรี เครดิต dow แทงบอลออนไลน์ liverpool เล่น เกมส์ ตก ปลา เก่า ๆ กีฬาสีไอดอล2019ซับไทย ล็ อ. ต เต อ. รี่ กับ ดวงดาว 888 casino no deposit bonus code เกมสล็อตโบนัส pantip บาคาร่า game สล็อตxo 999 รอยัลสล็อต777 รหัสแลกโบนัส แทงบอล คู่คี่ กดเงินสด ขั้นต่ํา สล็อตที่นิยม offline สมัครสล็อตxo gta v เช็คคู่บอลวันนี้ slots88 แทงบอลออนไลน์ q&a 007 slot machine wins บอลหวย joker เว็บคาสิโน 99 fast
วิเคราะห์บอลเจลีก 2การเดิมพัน| ดู บอล สด ผ่าน ยู ทู ป2021โปรโมชั่น| ฟุตบอล ประวัติ กติกา2021 เล่นฟรี| อัตรา ต่อ รอง บอล ล่วงหน้าลงทะเบียนฟรี| ดู ฟุตบอล ออนไลน์ ช่อง 7ลุ้นบาท| ทีม ฟุตบอล น อ ร์ ท กรุงเทพลงทะเบียนฟรี| ผลบอลสด สํารองเติมเงินไทยฟรี| เว็บไซต์เกมหมากรุกเงินจริงการเดิมพัน| วิธี เล่น บอล รองประเทศไทย| เงิน การ พนันทดลองใช้ฟรี| ผล บอล สด 365เงินฟรี| ผล บอล สด ลีก จอร์แดนการพนัน| เล่น เกม ได้ เงิน เยอะรับเงินบาท| ประโยชน์ กีฬา กอล์ฟเติมเงินไทยฟรี| ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนลงทะเบียนฟรี| ถ่ายทอดสดฟุตบอล ญี่ปุ่น การ์ต้าลุ้นบาท| สล็อต ออนไลน์ ฟรี เครดิต เล่น ผ่าน เว็บรับเงินบาท| หมุนสล็อตออนไลน์ฟรีประเทศไทย| วิเคราะห์บอลวันนี้ 7m cnลุ้นบาท| เกม สล็อต apkการพนัน| บอล วัน นี้ อัตรา ต่อ รอง sboทดลองใช้ฟรี| วิเคราะห์ บอล วัน นี้ ซอคเกอร์ลุ้นบาท| เว็บพนันบอล เครดิตฟรีรับเงินบาท| ผล บอล สด วัน นี้ จอร์แดน2021 เล่นฟรี| บอลสด วันนี้ 8882021 เล่นฟรี| เพลงสล็อตประเทศไทย| ถ่ายทอดสดฟุตบอล สเปนรับเงินบาท| วิเคราะห์บอล นอริชประเทศไทย| คา สิ โน ออนไลน์ ต่าง ประเทศเติมเงินไทยฟรี| ดูบอลสด 24/02/62เติมเงินไทยฟรี| ถ่ายทอดสดฟุตบอล 36| ถ่ายทอด สด ฟุตบอล คิง ส์ คั พลงทะเบียนฟรี| จุดอ่อน บา คา ร่า2021 เล่นฟรี| คา สิ โน ออนไลน์ 2021เติมเงินไทยฟรี| ฟุตบอล ถ่ายทอดสดลงทะเบียนฟรี| นักพนันบอลเติมเงินไทยฟรี| วิเคราะห์บอล7mบ้านผลบอลประเทศไทย| ถ่ายทอด สด ดู บอล สด วัน นี้| การ พนัน จุด โทษลงทะเบียนฟรี| เสื้อ สโมสร ฟุตบอล ไทย ลีกลงทะเบียนฟรี| พนัน บอล โบนัส 100เติมเงินไทยฟรี| คะแนนฟุตบอล เอเชียนเกมส์ลุ้นบาท| วิธี เล่น พนัน บอล ให้ รวยการเดิมพัน| คาสิโนลาวทดลองใช้ฟรี| ผลบอลสดgoal 1ประเทศไทย| เกมสสล็อตกว่า100เกมส์ทดลองใช้ฟรี| ชื่อทีมฟุตบอลโลกลุ้นบาท| พนันบอล ผิดกฎหมายการเดิมพัน| เปรียบเทียบราคาบอลประเทศไทย| ดู บอล สด กาลาตาซารายการพนัน| สรุป ดาว ซัลโว พรีเมียร์ ลีก2021โปรโมชั่น| ประวัตินักฟุตบอลทดลองใช้ฟรี| บอล ถ่ายทอด สด วัน นี้ประเทศไทย| ตารางคะแนนบอล เยอรมัน2021โปรโมชั่น| โปรแกรมพรีเมียร์ลีก ช่อง36ทดลองใช้ฟรี| ผลบอลสด สํารอง เมื่อคืนเงินฟรี| คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี 2021การพนัน| วิเคราะห์ บอล พ รีวิวทดลองใช้ฟรี| สล็อต ไม่มี ขั้น ต่ำ ฟรี โบนัส2021ลงทะเบียนฟรี| ดูบอลสด ซีเอสเคเอ มอสโก2021 เล่นฟรี| เช็ค ผล บอล เกาหลีใต้ วัน นี้การเดิมพัน| เชียงราย ล้านนารับเงินบาท| สูตร สล็อต ป๋า เซียนลุ้นบาท| ฟุตบอล ถ้วย คลุ้นบาท| คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี 2021การพนัน| พรีเมียร์ลีก ตัวย่อเติมเงินไทยฟรี|